• SMA NEGERI 22 PALEMBANG
  • Come the last to be the best
    22 Januari 2021 - WIB
Profil Wakil Kepala Sekolah
Foto Wakasek
Wakil Sarpra
Handayani
Foto Wakasek
Wakil Kurikulum
Anwar Sadat
Foto Wakasek
Wakil Kesiswaan
Indra Utama
Foto Wakasek
Wakil Humas
Sasmiati